Selger den gamle brannstasjonen til høystbydende

I Moskenes kommunestyre ble det blant annet stilt spørsmål ved taksering av bygget på Sørvågen og ordlyden «selges til høystbydende».