Seks forenklede forelegg ble fasiten da UP gjennomførte en laserkontroll på E10 ved Skulbru torsdag kveld.

Høyest målte hastighet i 60-sonen var 72 km/t.