Se søkerlista: Seks vil ha sykepleierstilling ved sykehjemmet

Det er seks søkere til stillingen som sykepleier ved Vestvågøy sykehjem. Alle er kvinner.