Se søkerlista: Fire menn vil bli tilsynslege

Lista over søkere til stillingen som tilsynslege ved Lekneshagen bofellesskap er klar.