Se korona-møtet i opptak: Hilde, Remi og Øydis svarte på spørsmål fra innbyggerne