Nå kommer vogntog på 60 tonn til Nord-Norge

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi har prioritert tiltak som er viktige for næringstransporten, ved å legge til rette for modulvogntog på flere av de viktigste gjennomgangsvegene og på forbindelsene mot utlandet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

DEL

På E6 Helgeland, riksveg 77 gjennom Tjernfjellet mot Sverige og på E6 i Nord-Troms og Alta vest skal det åpnes helt nye veganlegg som er tilpasset ekstra lange og tunge vogntog. I tillegg har Statens vegvesen satt av 187 millioner kroner til å fjerne flaskehalser andre steder i Nord-Norge.

Det betyr at flere sammenhengende strekninger kan åpnes for de store vogntogene på E6 og riksveg 80 mellom Rognan og Bodø. På E6 mellom Skibotn i Troms og Finnmark, i tillegg til at en forsterkning av Tjeldsundbrua vil åpne for modulvogntog fram til Harstad. Det skriver Statens vegvesen i ei pressemelding.

Fra før er blant annet hele riksvegnettet i Øst-Finnmark åpent for modulvogntog. Det samme gjelder E6 sør for Skibotn i Troms med forbindelser til Tromsø og Finnsnes, samt E10 mellom Tjeldsundbrua og Sverige.

– Større vogntog gjør det mulig å frakte 50 prosent mer gods på hvert kjøretøy. Dette kan gi færre vogntog på vegene, og reduserer kostnadene for næringslivet. Dette er spesielt viktig i Nord-Norge, hvor vi har lange avstander og begrenset jernbanetilbud, sier Torbjørn Naimak.

Tunnelsikkerhet

En annen satsing for å tilrettelegge for næringstransporten, er å doble antall døghvileplasser. Det planlegges nye døgnhvileplasser i Lakselv, Alta, Hammerfest, Tromsø, Narvik, Storjord og Mo i Rana – i tillegg til en i tilknytning til den nye Hålogalandsvegen.

Sikkerhetsoppgradering av tunneler er en annen hovedsatsing i årene som kommer, og totalt er det satt av 2,7 milliarder kroner til tunnelene i Nord-Norge de neste seks årene. I løpet av 2018 skal storparten av tunnelene på E6 i Nordland være ferdige, med unntak av Sørfold. Her vil det bli gjennomført minimumstiltak i 2021, i påvente av at det skal bygges helt nye tunneler. Etter hvert følger riksvegtunnelene i Troms og Finnmark og i Lofoten.

- Målet er at vi skal klare å oppfylle sikkerhetskravene til tunneler på hovedvegnettet innen fristen i 2023. Dette er viktig og nødvendig, men samtidig svært kostbart. Konsekvensen er dessverre at vi ikke har mulighet til å ta igjen forfallet på bruer, kaier, drenering og annet vegutstyr i denne perioden, sier Naimak.

Utbedring av bruer

Noen bruer er likevel prioritert i seksårsperioden. Totalt skal det brukes 600 millioner kroner til utbedring og fornying av følgende bruer, fra og med 2020: Kvalsundbrua og E6-bruene Hatterelv og Vuolmmasjohka i Finnmark, Storslett på E6 i Troms, Kjerringstraumen, Sørstraumen og Strømmen bru på E6 i Nordland og Tjeldsundbrua og Gimsøystraumen på E10.

Hålogalandsvegen får den første bevilgningen til forberedende arbeider i 2019, mens det blir full anleggsdrift fra 2021. På E6 gjennom Sørfold blir det bare forberedende arbeider fram til 2023. Bompenger er lagt inn som forutsetning både for Hålogalandsvegen og E8 Ramfjord.

Spørsmål om bompenger må avgjøres gjennom egen behandling av Stortinget. Det er også en forutsetning at prosjektene som ligger inne i Nasjonal transportplan følges opp med årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Artikkeltags