Vedtatt KVU gir ikke nok tidsinnkorting til å «spare bort» et av sykehusene, men 1,5 timers reisetid mellom Gravdal og Stokmarknes gjør det

KVUen som er vedtatt for E10 mellom Fiskebøl og Å gir ingen stor innsparelse i kjøretid. Det må bygges både ny veg mellom Leknes og Svolvær og tunnel under Hadselfjorden for at det skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt å spare bort et av sykehusene – Gravdal eller Stokmarknes.

Artikkeltags