Bare halvparten av utenlandske firma betaler tungtransport-bøter. Nå får de ikke noe valg