UENIGE: Øst er øst og vest er vest. Ordføreren lengst i øst, Eivind Holst og ordføreren, lengst i vest, Lillian Rasmussen er ikke enige i viktigheten av en permanent hadselfjordforbindelse. Våganordføreren omfavnet prosjektet. Moskenesordføreren ville priortere andre prosjekter foran en permanent hadselfjordforbindelse. - Jeg minner om at vi har Lofast. Den dekker våre behov, sier Rasmussen.
Martin Kristiansen

Sykehus og flyplasser sees i sammenheng

Framtidig struktur for sykehusene og flyplasser vil bli sett i sammenheng med en fast hadselfjordforbindelse. I 2030 vil hadselfjorden være flaksehalsen i trafikkflyten i Nordland.
Publisert