Derfor har mange veier fått nytt nummer i sommer

Dagens referansesystemet blir avlegs og misvisende når kommune- og fylkesgrenser endres som følge av Kommune- og regionreformen fra januar 2020. Det gjør også at mange veier må få nytt nummer.

Dagens referansesystemet blir avlegs og misvisende når kommune- og fylkesgrenser endres som følge av Kommune- og regionreformen fra januar 2020. Det gjør også at mange veier må få nytt nummer.

Av

Noen har slett ikke hatt ferie.

DEL

(Avisa Nordland) (Broom): De som sørger for skiltingen langs norske veier har hatt en travel sommer.

Nå pågår det nemlig en storstilt ryddesjau for å gi veier referanse uavhengig av fylkes- og kommunegrenser.

Hver dag i sommer har derfor én eller flere fylkesveier fått nye veinummer.

Det skriver Statens vegvesens eget nettsted, Vegnett.

Google må ha hjelp...

Hva gjør du om du skal du kjøre fra Bergen til Bardufoss og lurer på hvilken rute som er raskest?

Mange bruker Google maps på mobilen. Et par små tastetrykk, og vips så får du forslag til rute med veibeskrivelse og alternative ruter, samt beskjed om at den valgte ruten har bompenger og omfatter ferje.

Men visste du at grunnlaget for ruteforslaget kommer fra Vegvesenets egen Nasjonal vegdatabank (NVDB)? Og visste du at Google for å kunne beregne raskeste rute for deg – som tar hensyn til momenter som fartsgrenser, svingrestriksjoner, forbudssoner og bompenger – er helt avhengig av at alle veier har en kjent nummerering?

Samme nummer i flere fylker

Veireferansen inneholder fylkesnummer og kommunenummer og er slik sett sterkt knyttet til administrativ inndeling. Det betyr at dagens referansesystemet blir avlegs og misvisende når kommune- og fylkesgrenser endres som følge av Kommune- og regionreformen fra januar 2020.

I Nasjonal vegdatabank er det derfor satt i gang en omfattende jobb med å gi veier nye nummer som er uavhengig av administrativ inndeling og oppdatere vegdatabanken slik at den skal håndtere framtidige behov.

Veinummer for fylkesveier er i dag unik innenfor det enkelte fylke. Men samme fylkesveinummer kan finnes i flere fylker. Eksempelvis finner vi fylkesvei 1 i nesten alle landets fylker. En fylkesvei kan også skifte nummer når du krysser en fylkesgrense.

Merkes om de ikke gjøre jobben sin

Veireferansen angir ett punkt på veien der man forventer å finne en gitt fartsgrense, et kryss, fartsdump og så videre. Den forteller eksempelvis hvor man skal starte og slutte kantklippingen eller vegoppmerkingen og hvor det er farts- og vektbegrensninger. Å ikke ha riktig veireferanse kan gi dermed få uventede og ubehagelige konsekvenser.

For transportører kan det medføre at man bommer på vektbegrensninger knyttet til en gitt strekning. Og har ikke leverandører av navigasjonsystemer siste oppdaterte data, kan det også bety manglende samsvar mellom det digitale vegnettet og GPS-en i bilen din.

– Bilistene er våre aller viktigste brukere. Og selv om de aller fleste av dem ikke vet mye om verken NVDB eller arbeidet med å få opp nytt referansesystem, så vil alle merke det om vi ikke gjør jobben vår. Da vil kartreferanser bli feil, og i stedet for å komme fram målet i Bardufoss, risikerer man å ende helt andre steder, forteller Per Andersen som er leder for NVDB, til Vegnett.

Artikkeltags