(Avisa Nordland)

Ni entreprenører har gitt tilbud på elektroarbeidene i rv. 77 Tjernfjelltunnelen i Saltdal kommune i Nordland.

Disse arbeidene skal starte tidlig i 2019, og tunnelen skal etter planen stå ferdig høsten 2019, skriver vegvesenet på sine sider.

Oppdraget handler i hovedsak om belysning, ventilasjon og sikkerhetsutrustning som nødskap med brannslukkere og telefon.

Det skal også monteres kamera slik at Vegtrafikksentralen kan følge med og informere nødetatene ved behov. Utenfor tunnelen vil lyssignal og informasjonstavle kunne varsle trafikantene hvis tunnelen må stenges.

Se bildeserie av gjenomslaget i tunnelen lengre ned.

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, med tanke på å inngå kontrakt i november.

- Planen er at elektroarbeidene skal være i gang tidlig i 2019. Fram til da pågår det andre arbeider både i og utenfor tunnelen, sier byggeleder Frank Helgesen i Statens vegvesen.

Tjernfjelltunnelen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2019.

Tilbyder

Tilbudssum, ekskl. mva.:

ABOT AS

32 823 504,00 

Aventi Installation AS

29 634 283,07 

Kraftmontasje AS

24 529 596,00 

Langset Energy AS

26 047 533,00 

Mesta AS

24 369 123,91 

ON Energi AS

31 194 266,88 

Roxel Infra AS

26 786 059,00 

Scanmatic Elektro AS

25 431 570,00 

Traftec AS

29 760 879,30

Bildeserie

Gjennomslag - Tjernfjelltunnelen

 

Tjernfjelltunnelen

Prosjektet rv. 77 Tjernfjelltunnelen omfatter bygging av tunnel inklusive portaler, samt noe vegbygging på begge sider.

 • Riksveg 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst.
 • Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura.
 • Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast.
 • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang.
 • Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.
 • Stigningen er på 4 %.
 • Tunnelen får 8,5 meter kjørebredde, lys, ventilasjon, snu-nisje og flere havarilommer.
 • Når tunnelen åpnes blir den gamle vegen stengt for biltrafikk.
 • Den gamle vegen vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid. 
 • På Junkerdalssida skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset. Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde arbeidene med forskjæring og riggplass for tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • Hæhre Entreprenør bygger tunnelen og veg på begge sider, og startet i oktober 2016.
 • Anleggsarbeidet skal etter planen være fullført høsten 2019.
 • Kilde: Statens vegvesen