Rundsløyfe for skolebussen, lekearealer og plass til 95 elever: Stein Hamres tegning av nye Ramberg skole

Politikerne vurderer utomhusplanen tirsdag.