Roy Magne og Trond-Ketil trekker seg fra kafédriften på Meieriet