Ronny (55) tror han står overfor en beksvart høst med få reservasjoner. Men et nytt prosjekt skal engasjere lokalbefolkningen

Folk i Stamsund har nok lagt merke til en liten forandring på Skjærbrygga.