Richard (64) takker av: – Den eneste måten jeg kan akseptere å ha respekt på, er gjennom å kunne noe

Nylig hadde Richard Brattli sin siste arbeidsdag som kultursjef. Hva tenker han om det? Hvis han skal gi tre råd til sin etterfølger, hvilke råd vil det være?