Jeg registrerer at Vestvågøy Høyre og Håvard Horn ikke er fornøyd med gjennomslag i eget parti og i regjeringen når nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram for Stortinget.

Vi kjenner til begrepet, kan du skylde på noen?

Den tilnærmingen velger Vestvågøy Høyre å ta. Vi skylder på ordfører og posisjonen i Vestvågøy.

Les også

- Flyplass og E10 – gjennomslag eller passitivitet?

Som jeg forklarte Håvard Horn i kommunestyremøtet er det trolig ingen annen sak jeg har jobbet mer med i de snart seks å rene jeg har hatt gleden å være ordfører i Vestvågøy.

Arbeidet startet først gjennom samarbeid med de andre kommunene i Lofoten og med transportetatene (Avinor, Statens vegvesen og Kystverket) for å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag.

På initiativ fra Vestvågøy ble Menon Economics engasjert av Lofotrådet for å utrede betydningen av en innkorting mellom Svolvær og Leknes. En kostnad som ble delt mellom Vågan og Vestvågøy, og med støtte fra Nordland fylkeskommune.

Funnene i rapporten konstaterte kraftig trafikkvekst og bedre samfunnsøkonomi i prosjektet.

Fylkestinget var videre en viktig «rundingsbøye» da fylkestinget måtte prioritere alle samferdselsprosjektene i Nordland før endelig vedtak ble fattet og oversendt samferdselsdepartementet.

Her ble det også lagt ned betydelig innsats fra meg og flere for at Lofotens prosjekter skulle komme lengst opp på listen.

Vi har hatt møter med statssekretær i samferdselsdepartementet, alle partier både i fylkestinget og i Stortinget gjentatte ganger.

Lofotrådet har gitt skriftlige høringsinnspill til både samferdselsdepartement og Stortinget. Som leder av Lofotrådet deltok jeg også på muntlig høring i Stortinget.

Budskapet har vært tydelig og Lofoten har vært samstemt og talt med en stemme. Dette er blitt lagt merke til og er vel hovedgrunnen til at de største opposisjonspartiene tok våre innspill med i sine merknader.

Var det virkelig noen som kom inn i tolvte time så må man kunne si at det var Høyre.

Høyre som største parti i sittende regjering fikk altså ikke gjennomslag når NTP ble utarbeidet og lagt fram for Stortinget.

Først etter at de største opposisjonspartiene med AP i spissen prioriterte Lofoten i sine alternative forslag kom Høyre på banen. Bedre sent enn aldri!