Arctic Buss Lofoten AS: – Vi har slitt oss til våre resultater

Arctic Buss Lofoten er etablert i Stamsund, Kabelvåg, Sortland og på Østlandet. Det er en vekstbedrift som finner nye inntektskilder når markedet endres.