På Ballstad skal reiselivsbedriftene gå sammen om ansettelser: Fylket setter av 200.000

Ballstad er plukket ut til å være teststed for et prosjekt i regi av Lofoten Matpark. Prosjektet skal se på nye modeller for organisering av personell i små bedrifter, ved å gå sammen om ansettelser. Næringsråden går inn med inntil 200 000 kr til prosjektet.