Regjeringen foreslår å fjerne klimasatsordningen, som blant annet har bidratt til viktige klimatiltak ute i distriktene i Nordland. Dette er helt hårreisende.

Siden 2016 har Klimasats vært med på å finansiere 110 viktige prosjekter i Nordland, blant annet viktige tiltak innen bygg- og anlegg, elektrifisering av transportsektoren og tiltak for å gjøre lokalt næringsliv mer konkurransedyktig.

Omstillinga må skje i kommunene. Regjeringa vil kvele en viktig støtteordning som gjør at vi får konkrete løsninger på både små og store plasser.

De Grønne vil jobbe for at Stortinget stanser avviklinga. Kommunene våre trenger at regjeringa støtter tiltak som gjør det enklere å leve miljøvennlig i Nordland.

De neste årene vil kommuneøkonomien bli strammere samtidig som det haster stadig mer å kutte utslipp. Da er det ekstra viktig med støtteordninger som gjør det mulig for små og store kommuner å prioritere klima- og miljøløsninger.

Eksempler på prosjekter som klimasatsordningen har finansiert:

Interkommunalt samarbeid: Lofot-kommunene har blant annet fått støtte til klimavennlig fritidsbuss, utarbeidelse av arealregnskap og arbeidet med De Grønne Øyene.

Bygg og anlegg: Røst har fått støtte til gjenbruk av byggematerialer og inventar i nytt oppvekstsenter. Bodø har fått hjelp til å kutte mange titalls tonn CO2 ved å investere i elektriske anleggsmaskiner.

Energi: Fylkeskommunen har fått støtte til å satse på fornybar energiforsyning ved Mosjøen videregående skole.

Transport: Små og store kommuner over hele fylket har fått støtte til å etablere ladepunkter til elbil.

Distriktene vil være avhengig av elbil og god ladeinfrastruktur hvis det skal være mulig å leve miljøvennlig utenfor bysentrum.

Karbonbinding i natur: Hadsel har fått støtte til kartlegging av karbonrike naturtyper .

Grønn omstilling av næringslivet:
Narvik og Bodø har fått støtte til å styrke samarbeidet med lokalt og regionalt næringsliv om grønn konkurransekraft.

Stedsutvikling i mindre byer:
Sortland og Hadsel har fått støtte til grønn by- og stedsutvikling. Attraktive byer og tettsteder er sentralt for å sikre en sunn befolkningsutvikling, og støtte til dette bør være en selvfølge for en regjering som ønsker å se hele landet.