Gå til sidens hovedinnhold

Reformer, EØS og distrikt

Leserinnlegg Pål Krüger (Frp): – Mange av oss hadde sett fram til at kommunereform skulle ha større gjennomslagskraft, men med SP på bremsene og AP på slep, har reformen nærmest stoppet opp.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stoltenberg-regjeringen gjorde i 2006 vedtak om gjennomføring av NAV-reformen. En varslet katastrofe, organisatorisk og teknisk, men åpenbart riktig som ide.

Nå, 15 år senere, er det ingen som vil tilbakeføre ordningen før 2006, men det har vist oss med all tydelighet kompleksiteten med å føre forskjellige bedriftskulturer sammen, også innenfor offentlig virksomhet, i tillegg til datatekniske utfordringer.

Politireformen, er i denne sammenheng ganske ny, langt fra så problematisk som NAV-reformen var i startfasen, men allikevel utfordrende. I dag karakteriseres politireformen som vellykket, men SP med AP på slep, vil nærmest skrote hele reformen.

Politireformen møter morgendagens behov, med mer sofistikert kriminalitet og ikke minst fokus på å avsløre og stille for retten overgripere mot barn, økonomisk kriminalitet som også innbefatter narkotika. Lensmannen i Vestvågøy karakteriserte reformen som en «lykke».

Det betyr ikke at også i framtiden kan en brannbil komme før politiet til et åsted, men nå som koordinert hendelse.

SP var sterk motstander av å nedlegge lokale postkontor, og erstatte disse med post i butikk. Ingen vil i dag tenke tanken å tilbakeføre denne ordningen, når vi nå har poståpning fra kl. 07 til kl. 23, 5 dager i uka, og noe kortere på lørdager. Det er bare polvarer som må hentes t i polets ordinære åpningstider, ellers er det fritt fram.

EØS-avtalen skal reforhandles. SP med Vedum i spissen, skal straks etter valget- om de vinner- dra til Brussel og forhandle økte tollsatser på import av jordbruksvarer fra EU, laver tilskudd til utvalgte EU-land som del av EØS-avtalen og lavere tollsatser for norske bearbeidede fiskeprodukter. En utrolig framstilling, presentert som en realitet, men er en fiksjon, og vil kunne sette hele EØS-avtalen i fare. Distrikts-Norge vil i så fall bli den store taperen. FRP sin innfallsvinkel er at Norge i større grad må vurdere å bruke sin reservasjonsrett, i saker som berører nasjonale interesser. Det vil berører enkeltsaker, og er ikke i motstrid til å beholde EØS-avtalen. Vi må ikke under noen omstendigheter sette handelsavtalen i spill.

Det lages en forestilling om at Distrikts-Norge blør, og tappes for verdier og arbeidsplasser. Det er konstruert et kystopprør, uten spor av realitet. Vi mangler arbeidskraft, ikke arbeidsplasser. Fiskebrukene, entreprenører, turistnæringen osv. er helt avhengig av arbeidskraft fra EU, takket være fri flyt av arbeidskraft med EØS-avtalen. Uten dem hadde Distrikts-Norge stoppet opp. Søkere til Videregående havbruk, fiske og fangst er rekord høy, tilsvarende for samme fagkrets på universitetet. Ungdommen har fått teft på en spennende næring.

Investeringer i samferdsel har vært rekord høy, utrolig viktig for distriktene, som for trafikkavvikling i sentrale strøk.

Industri, fiske og fangst, havbruk, turisme etc. går som det suser, men en liten CV19 dupp.

At flyttestrømmen fortsetter til tettsteder og byene, er i all hovedsak hvermannsen sin avgjørelse, en trend som er umulig å stoppe helt. «Nordsjøturnus», bidrar til at folk kan ha sin bopel der de ønsker, og nå utlyses stillinger også i i statsforvaltningen, med bosted hvor som helst. Så det blir definitivt ikke vanskeligere å bli hvor du ønsker å være, avgjørelsen er, med få unntak, din og min.

Mange av oss hadde sett fram til at kommunereform skulle ha større gjennomslagskraft, men med SP på bremsene og AP på slep, har reformen nærmest stoppet opp, før den har begynt. Ansatte i det nye fylket Troms og Finnmark sier de er utslitte. Hovedgrunnen er at de ikke jobber for det nye Fylket, men avventer SP/AP sin reversering etter valget. Det er en Fylkeskommunal motstandsbevegelse som rår grunnen. Lokal motstand, med luftig lovnad fra SP/AP om mere penger til kommunene, og spesielt de små, har satt bremsene på. Vi burde ideelt sett ha redusert antall kommuner med kanskje 2/3, for å sikre gode og like vilkår for alle innbyggere, uansett hvor de måtte bo, og sikre tilstrekkelig kompetanse innen kommunesektoren. Senja kommune er ett hederlig unntak. Fylkeskommunene kunne bygges tilsvarende ned. Her må vi kunne ha forhåpninger at noe mer vil skje i kommende stortingsperiode, alternativet ved SP/AP+ er mye dårligere.

Valget handler om vi skal ta to skritt tilbake med AP/SP/SV + i stedet for å gå tre skritt frem med en Høyre/FRP + regjering.

Les også

Leserinnlegg fra Pål Krüger: Formuesskatt og omfordeling

Les også

Fungerende rådmann Bianca svarer Pål Krüger om stillingsbrøk i kommunen

Kommentarer til denne saken