En tysk turist hadde skadet foten i Gjerdvika på Moskenesøya, på yttersida av Lofoten. Redningsskøyta bisto med å få hentet den skadde.