Redningsinspektør Tore hos HRS tilbakeviser økning: – Vi styrer mot et slags normalår

Inntrykket mange har av at Hovedredningssentralen må rykke ut på flere redningsaksjoner i år enn tidligere år er feil.