Økt turisme og mer ekstremsport stiller strengere krav til redningspersonell

Redningspersonell i luftambulanse- og redningshelikoptre har et yrke som stiller strenge krav til fysikk og ferdigheter. Nå skjerpes kravene i en ny standard. Blant annet er kravene til redningsfaglige kunnskaper på bratte fjell og snøskred hevet.