Re­na­te (31) er til­ba­ke på gam­le trak­ter: – Jeg kun­ne ikke si nei da mu­lig­he­ten bydde seg

Re­na­te Tør­haug Kristensen fra Bø­stad er til­ba­ke som fri­sør på Per­len fri­sør & bru­de­sa­long.