Gå til sidens hovedinnhold

Re­du­sert ka­pa­si­tet: – Vi har ikke lyk­tes med å skaf­fe vi­kar

Mos­ke­nes kom­mu­ne har re­du­sert lege­ka­pa­si­tet ved le­ge­kon­to­ret den­ne uken.

– Vi be­kla­ger å måt­te in­for­me­re om re­du­sert ka­pa­si­tet ved le­ge­kon­to­ret i den­ne uken. Vi har i den­ne uken ikke lyk­tes med å skaf­fe eks­tern lege­vi­kar. Det­te grun­net li­ten til­gang til le­di­ge vi­ka­rer ved ut­leie­by­rå­ene, skri­ver Hel­se- og om­sorgs­sjef Sver­re And­re Monsen på Mos­ke­nes kom­mu­nes Face­book-si­der.

Kommentarer til denne saken