Raymonds plan for Reineholmen gikk gjennom

Etter noen krumspring i det politisk-byråkratiske apparatet, fikk Jonassens reguleringsplan kommunestyrets godkjennelse.