Raymond Jonassen søker om å mudre ved Reineholmen: - Hele havna er registrert som beiteområde for ærfugl

Fylkesmannen må ta stilling til om mudring og utfylling i Ballstad havn påvirker den truede ærfuglen. Lofot-Tidende har innhentet uavhengig vurdering.