Anbudsfrist for gang-og sykkelvei på Ramberg er gått ut