Foreldre reagerer på manglende informasjon fra skolen: – Vi holder ingenting hemmelig, svarer rådmannen

Flytting av skolen fra Ramberg til Napp, sykmeldt rektor og ny vikarrektor; Nå etterlyser foreldrene ved Ramberg skole mer informasjon. FAU-leder Hilde Rødås Johnsen forstår frustrasjonen.