Råder mot utbygging på Storeidet: - Våtmarksystemet huser solide bestander av ulike typer våtmarksfugler

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening vil verne om myr og hei ved naturreservatet.