Kraftig økning i selvmord på nasjonalt nivå, men nedgang i Nordland

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Statistikk over forekomst av selvmord i 2018 viser at det er en kraftig økning i selvmord på nasjonalt nivå, mens Nordland som et av få fylker opplever nedgang i registrert antall selvmord.

DEL

– Så lenge det er mennesker som velger å ta sitt eget liv har vi ikke nådd vårt mål, men det er likevel gledelig å registrere at vi er på rett vei sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV) i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Ingen å miste

Nordland fylkeskommune har siden 2014 hatt en nullvisjon for selvmord, og året etter ble det lansert en egen handlingsplan knyttet mot visjonen.

– Det å styrke ønsket om å leve hos selvmordsnære mennesker er ingen enkel oppgave. Nordland fylke tok tidlig fatt i utfordringen, noe som innebærer at arbeidet til en viss grad blir nybrottsarbeid. I slike tilfeller er det spesielt viktig å lære av og evaluere arbeidet underveis, og på denne måten sørge for at planer og tiltak er mest mulig effektive, sier Saxi.

Hun forteller at fylkeskommunens handlingsplan evalueres av et konsulentfirma.

– Vi venter en rapport med anbefalinger for det videre arbeidet i løpet av januar. Vi vil gå grundig gjennom rapporten, og bruke den aktivt i det videre arbeidet, sier fylkesråden.

Livsviktig kursing

Et av de prioriterte tiltakene i Nordland har vært kursing i selvmordsforebyggende arbeid. Over 2000 ansatte fra de videregående skolene i fylket har fått kursing i hvordan de kan oppdage at noen har selvmordstanker – og hvordan de kan hjelpe personen videre til aktører som kan hjelpe.

I tillegg til dette har utvalgte referansepersoner på hver videregående skole fått et mer omfattende kurs som heter «Førstehjelp ved selvmordsfare», som omhandler hvordan de kan hjelpe mennesker i selvmordsfare.

Kursene arrangeres i samarbeid med VIVAT (VIVAT: «Å la ham/henne leve», red.anm.) som er et av helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.

Evalueringer har avslørt at kursene har dokumentert effekt på området.

Nedgang i Nordland

Statistikken for 2018 viser en nedgang i selvmord blant aldersgruppa 14–24 år på 22 prosent sett opp mot året før i Nordland

– Ungdommene våre har behov for at de voksne rundt dem er årvåkne for selvmordsfare og er villige, klare og i stand til å hjelpe. Disse kursene handler ikke om å gi de ansatte mer ansvar, men heller om å gi større kompetanse og trygghet på et vanskelig område som de allerede har ansvar for, sier Saxi.

Fylkeskommunen ønsker å desentralisere kompetansen om og forståelsen av selvmordsforebyggende arbeid i kommunene. I høst har blant annet ansatte i skolehelsetjenestene i kommunene fått anledning til å delta på kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». I tillegg planlegges det nå å utdanne kommunale og regionale kursledere i selvmordsforebyggende arbeid.

«Et selvmordsbeskyttende samfunn»

Det er også innledet samtaler om samarbeid med Mental Helse om et helsefremmende og forebyggende skoleprogram om psykisk helse blant unge. Programmet heter «Youth Aware og Mental health» (YAM).

Programmet er evaluert i et større forskningsprosjekt der 11.000 ungdommer i ti land deltok, og det viste seg at YAM førte til en effektiv reduksjon av nye selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker med omtrent 50 prosent.

– Vi ønsker at nordlandssamfunnet skal være et «selvmordsbeskyttende samfunn». Dette innebærer at vi må arbeide systematisk, lære og utvikle arbeidet underveis, samtidig som vi tar i bruk ulike metoder og verktøy på flere fronter, avslutter Saxi i pressemeldingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken