Oppdatert:

Helse Nord IKT har klart å rette feilen gjennom natta. Produksjonen på sykehusene er på vei tilbake og systemene er oppe og går igjen. Det vil kunne oppleves ustabilitet i perioder.


Alle sykehusene i Helse Nord opplever problemer med røntgensystemet. Helse Nord IKT jobber med å rette feilen, skriver Nordlandssykehuset i en pressemelding.

Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil ikke bli berørt, men enkelte pasienter vil få utsatt planlagte timeavtaler. Helse Nord RHF hever beredskapen til grønt nivå. Alle helseforetakene i Helse Nord benytter det samme røntgensystemet, Sectra. Problemene ser ut til å være knyttet til lagringsløsningen som systemet benytter. Det er blant annet problemer med å sende røntgenbilder digitalt mellom ulike avdelinger, sykehus og lokasjoner. Det er også problemer med å få tilgang til arkiverte bilder.

Problemene oppstod rundt klokken 08.00 onsdag 7. juli. Helse Nord IKT jobber kontinuerlig med feilsøking. Det er uklart når problemet vil bli løst.

Utsetter noen timeavtaler

Noen pasienter vil få utsatt timene sine som følge av problemene.

Dette gjelder pasienter som skal til planlagte undersøkelser hvor det er behov for tilgang til bilder som er tatt tidligere, eller som skal tas fredag 8. juli. Pasientene det gjelder vil bli kontaktet av det aktuelle helseforetaket.

Berører ikke pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp

– Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil fremdeles få hjelp. Helseforetakene vurderer fortløpende om de kan drive forsvarlig, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Som følge av situasjonen har det regionale helseforetaket valgt å heve beredskapen til grønt nivå. Dette gjøres fordi situasjonen er uavklart og krever økt oppmerksomhet, samordning og koordinering regionalt. Beredskapsledelsen holder seg løpende orientert om situasjonen og er i tett dialog med helseforetakene, statsforvalterne og nasjonale myndigheter.