Da er valget over og det er på tide å presentere for Vestvågøys befolkning, og i all hovedsak distriktene på øya, et nytt angrep på ønsket om å bo der de har hus og heim. Mange av dem som blir berørt av dette ønsket fra kommunens side, er enten eldre mennesker eller andre som vil satse på et liv eller virke i en utkant av kommunen.

I 5 år har denne utredninga om overføring av kommunale veier til private eller oppsitterne langs de kommunale veiene. Ingen er det minste i tvil om at kommunen nå må spare penger –igjen. Det virker som kommunen ikke lenger har noe ansvar for de innbyggerne som ikke bor i sentraene. Og det skal være sagt – det koster litt penger å gi alle innbyggerne et tilbud i en velferdsstat. Det er derfor vi alle bidrar med skatter.

Nå skal denne saken igjen opp for de politiske organene i kommunen. Ingen vet nøyaktig hva det koster kommunen å opprettholde disse 33 veiene det er snakk om. Ingen 2021 – tall er lagt fram. Vår oppfordring til Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Vestvågøy kommune er å skrote hele prosjektet. Spar pengene denne prosessen vil koste og ikke minst, spar de menneskene dette vil berøre for et utilbørlig press. Nå er det jo nettopp disse to partiene, AP og SP som skal styre Norge. Vi oppfordrer derfor dere til å følge opp slagordene : «Nå skal det være vanlige folks tur» og «Gode tjenester nær folket».