PRIDE har sitt opphav fra baren Stonewall In i New York hvor de homofile etter lang tids trakassering den 28. juni 1969 gjorde opprør mot måten politiet behandlet dem på. Siden den gang har PRIDE utviklet seg til å omfavne alle som føler seg utenfor samfunnsnormen. Budskapet er stolthet og åpenhet, fremfor trakassering og skam.

PRIDE er et begrep, ikke en organisasjon som er eid av noen.

Gustav A. Karlsens leserinnlegg:

Les også

Pridearrangement i grunnskolen i Vestvågøy

Hvem som helst står fritt til å arrangere PRIDE. Vestvågøy kommune sin markering er politisk nøytral og er ikke på noen måte knyttet til organisasjonen FRI. Organisasjonen har heller ikke hatt noen innflytelse på opplegget skolene våre har hatt.

Markeringen i skolene i Vestvågøy har helt og fullt hatt sitt fokus på opplæringslovens § 1-1 hvor det står:

«Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane»

og videre:

«Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte».

I dagens samfunn er det stort mangfold.

Noen har mørk hud. Noen har lys hud. Noen har blondt hår, noen har ikke hår. Noen bruker briller, noen ser godt. Noen går i merkeklær, noen gjør det ikke. Noen har en mamma og en pappa. Noen har en mamma, og noen har en pappa. Noen har to mammaer, og andre har to pappaer.
Noen har ikke foreldre i det hele tatt. Noen feirer jul, andre ikke.

Mangfoldet har gjort samfunnet vårt rikere. Det er vi som voksne som setter rammene for hva barna våre lærer. Det er vi som lærer dem forskjellen på rett og galt, og det er vi som lærer dem å ha respekt for hvert enkelt individ.

Gjennom denne uka har elevene lært om mangfold og fokuset har vært på å være STOLT.
Stolt av den man er, uavhengig av hvem.
Barna har fått opplæring i ulike familiesammensettinger. På noen skoler har blant annet spørsmål som «finnes det jentefarge?», «finnes det guttefarge?» og «kan gutter gå med rosa, og jenter med blått?» vært tema.

En skole har hatt besøk av Amnesty International. Der har man hatt opplæring i å ha respekt for andres meninger, hvordan lytte til det noen sier og refleksjon rundt hva som er rasisme.
Det ble holdt foredrag om menneskerettigheter. Homofiles rettigheter ble tatt opp under menneskerettighetsbrudd i verden, på lik linje med fengslingene av tibetanerne for deres religion.

Konsekvensene av at man ikke snakker om mangfold er katastrofale.

Ungdom som har annen seksuell orientering enn heterofili har seks ganger så høy risiko for selvmord som ungdom generelt. I elevundersøkelsen fra 2021 sier 6 % eller ca 60 000 barn og unge at de er blitt mobbet to til tre ganger i måneden, mange for sin seksuelle orientering. Disse barna har forhøyet risiko for å utvikle psykisk uhelse, som tas med videre inn i voksenlivet og blir til psykisk lidelse.
Barna får symptomer på depresjon og angst, de er ensomme, og har selvmordstanker. Barna får ulike vondter i kroppen, og sliter med søvn.

I Vestvågøy kommune ser vi av elevundersøkelsen at barn blir mobbet. Fra 2020 – 2021 og til 2022 ser vi gjennom Ungdata og elevundersøkelsen at antallet som blir mobbet stiger.

Gjennom opplæringen som vi har hatt under PRIDE vil vi forebygge isolasjon og utenforskap, og vi viser tydelig hvordan vi vil at samfunnet vårt skal være. Vi har ingen å miste.

Og til sist så har uka med PRIDE også vært ei tverrfaglig uke, der samfunnsfag, historie, etikk og mangfold har vært tema.

Vurderingen knyttet til å heise regnbueflagget på offentlige bygg i kommunen baserer seg på grunnverdiene i opplæringsloven og har ingen politisk tilknytning.

Regnbueflagget er ikke foreningen FRI sitt flagg, men et symbol på frihet til å være den man er. Symbolet står sterkt i dag, og de aller fleste er kjent med dets betydning.

Som nevnt innledningsvis har ingen del av markeringen av PRIDE i Vestvågøy noe med foreningen FRI å gjøre. FRI sin politikk ble følgelig ikke gjennomgått i tilknytning til kommunens vurdering, da dette ikke er relevant.

Det er ordførers oppfatning at markeringen av PRIDE i Vestvågøy ikke har vært en form for politisk påvirkning eller på annen måte egnet til å påvirke ungene våre i den ene eller andre retning. Feiringen har tvert imot satt fokus på et svært viktig tema i samfunnet vårt.

Anne Sand,

Ordfører i Vestvågøy