Vestvågøy kommune bør legge prestisjen til side og justere sentrumsrundkjøringa i Leknes slik at fremtidig ferdsel kan foregå uten hinder og fare.

Det er lite som skal til for at den lenge etterlengtede sentrumsopprustinga i Leknes blir knallbra. Vi er mange som har sett frem til at det visuelle i byen vår fremstår mer i tråd med innholdet i sentrum av den største kommunen i Lofoten og Vesterålen. Det bidrar til attraktivitet og bosetting i hele kommunen vår.

Det synes åpenbart for de fleste som har «prøvekjørt» rundkjøringa at det er uvant med manglende midtrabatt som skiller trafikken, og at svingradiusen er så skarp når du skal ut av rundkjøringa, særlig vestover og mot Stamsund. Det er vanskelig å ikke komme over i motgående kjørefelt, særlig for litt større personbiler – for ikke å snakke om større kjøretøyer. Busselskapet vurdere å kutte sentrum på kjøreplanen og kjøreskolene reagerer også.

Vestvågøy kommune anfører at utformingen av rundkjøringen er utført i henhold til håndbok og har til hensikt å dempe farten og gjøre framkommeligheten for alle typer trafikanter i sentrum tryggere. Det er forståelig, men i praksis tror jeg neppe man så for seg en så trang utkjøring at bilistene må over i motsatt kjørebane for å komme ut av rundkjøringa.

Derfor Vestvågøy kommune: Legg prestisjen til side – prosjektet er ikke ferdig. Det er fremdeles mulighet og plass til å justere radiusen på utkjøringene slik at vanlige personbiler kan møtes og svingen føles naturlig, slik som i andre rundkjøringer.

Jeg vil bemerke at ingen folkevalgte, som jo har vedtatt dette - engasjerer seg i problemstillingen – tross stort folkelig engasjement, hvilket gjør at administrasjonen neppe bryr seg om å rette opp denne lille feilen? I min tid som folkevalgt la vi frem planen uten sykkelvei, noe dagens politiske flertall endret på. Det medførte foruten forsinkelser- at rundkjøringa både måtte flyttes, ble trangere og fikk dagens utforming.

Det kan derfor oppleves noe arrogant at dagens folkevalgte ikke mener eller reagerer politisk på noe som har vært en snakkis og gjenganger i alle media i det siste. Absolutt stillhet er kanskje et signal. Bør vi forberede oss på langvarig irritasjon over denne «fillesaken»? Det vil være synd for oppfatningen og helheten av det flotte nye sentrum i Leknes.

Til slutt vil jeg gi en stor honnør til alle involverte, fra politikere/administrasjon til prosjektleder, entreprenør og gårdeiere for å ha klart å samarbeide så godt og endelig gjennomføre dette løftet for Leknes etter så mange år med «uenighet». Det vil gi ringvirkninger for alle, så ikke la prestisjen om etpar svingradier i rundkjøringa få ødelegge helhetsinntrykket til det som nå blir et fantastisk nytt sentrum vi kan endelig kan være stolte av i Leknes og Vestvågøy kommune.

Les også

Trafikklærer om sentrumsrundkjøringa: - Politikere må ikke glemme hvem som er til for hvem