Presenterte planene for nyskolen: Allrom med kantine, bibliotek – og (litt) lov til å løpe i gangene

Sivilarkitekt Solveig Erdahl er opptatt av at nye Ramberg skole skal bidra til et inkluderende læringsmiljø, tilgjengelighet for alle og tilrettelegging for allsidig aktivitet. Tirsdag presenterte hun prosjektet for de foresatte.