Potedeslainn versus Stor Flyplass

Ut i fra oppslag i lokalavisa virker det som om at det kun er potetåkrene som har vært til hinder for utbygging av en stor flyplass i Lofoten. Så før jeg går videre vil jeg referere til et visdomsord der det heter: Fesk og potedes kan ikkje etes uten potedes.

I Lofoten dyrkes det både små og store potetåkre ved hjelp av handmakt eller maskiner, og det er en viktig del av jordbruket og mange dyrker potet til eget bruk. God kvalitet og smak er vel en enkel karakteristikk for poteten som høstes lokalt. Det er bare å glede seg til klubbseien kan nytes sammen med nypotet fra «bonbygda» .

Når så Jim-Roger Nordly hevder at alle potetlandene er utredet så er vel det en sannhet med modifikasjoner. Ingen har vært her på Bøstad, og jeg har heller ikke hørt om andre som har vært utsatt for slike undersøkelser.

Videre sier samme næringslivleder i en beskjed til politikerne at nå er det bare å komme i gang med byggingen av av flyplassen. Nå vet vel både Nordly og andre at så enkelt er det ikke. Det er ikke slik at deler av næringslivet kan beordre politikerne til å gjøre noe som helst. Det er heller ikke slik at man kan ta til med bygging av noe som helst uten at det er planlagt, utreda, kanskje til og med konsekvensutreda før man i det hele tatt kan begynne å tenke på å sprenge ut de massene som trengs. Og så må man jo bestemme seg for hvilket fjell man skal gå løs på. Man må jo ha de nødvendige tillatelser for det også.

Når det gjelder sannhetsgehalten i det som presenteres, blant annet til landets fremste folkevalgte, der det bramfritt hevdes at alle i Lofoten er enig i at det må bygges ny storflyplass. Det virker som om man lager en definisjon av hvem alle er og velger å se bort i fra at realiteten ikke er slik. Dersom man følger litt med i lokale media så vet man jo at slik er det ikke. Det er ikke noen monolittisk enhet, hverken blant folk, aktører innenfor reiselivsnæring eller for den saks skyld i kommunestyret.

Dersom behovet for direkteruter til Oslo er så stor som man hevder, hvorfor har ikke Widerøe utvida tilbudet sitt til tigerstaden. Kanskje man bør bruke litt av energien til å få utvida tilbudet og få litt gunstigere tidspunkt for avgang og retur. Det sies jo også at det er behageligere å reise med Widerøe fordi det er større avstand mellom setene. Bon voyage !!

Det er ennå litt uklart for meg hvem som skal fylle seteplassene til Oslo, hver dag i året med minst en avgang tur retur hver dag. Det vil si at hver enda Lofoting må regne med å reise mange turer til hovedstaden. I tillegg så skal vi jo til Bodø, Trondheim, Tromsø Kirkenes osv. Tror konklusjon må være at vi har storflyplassa nok i Nordland, og belager oss på å fly med Widerøe og dess like for å komme oss dit vi skal når vi har det travelt. Besøkende i tilstrekkelig antall finner nok veien hit selv om de må skifte fly.

For å drifte en slik flyplass, Fata Morgana , er vel eneste løsning å satse på masseturisme der Lofoten blir en kulisse for innenlandske og utenlandske aktører som har hand om de reisende fra de reiser hjemmefra til de er tilbake. Pengestrømmens veier er uransakelig, eller kanskje ikke for de som vil bruke litt tankekraft på saken. Natur og folk trenger vern mot overivrige og korttenkte næringslivsledere. Lofoten a la Mallorca neste!?

Nå er tida inne for å få poteten i jorda, ha en fortsatt god dag, her skal det arbeides.

Med helsning frå potedeslainne
Agronom emeritus, småskala næringsaktør og en ikke eksisterende Stor Flyplass motstander
Odd Vingmyr Nicolaysen, Bøstad