(Nordlys)

Foreløpige årstall for 2018 viser nok en brutal nedgang for Posten. I løpet av 2018 ble det kuttet 1.898 årsverk.

Omsetningen er også ned med 3,2 prosent fra 24,6 milliarder til 23,8.

Det er et stadig skarpere fall i brevsendingen som sørger for dette, ifølge Posten. Selskapet opplyser at det er 12,9 prosent færre brev som sendes i 2018.

Gigantselskapet har fortsatt 14.459 årsverk, og er en av landet største bedrifter.

Posten satser på netthandel

Det store selskapet forsøker å hente inn pengene på logistikk-segmentet, altså lastebiler, pakker og leveranser. Dette er et marked i vekst grunnet nordmenns stadig økende appetitt for å handle på nett.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Vi har hatt mye å glede oss over i 2018. Våre kunder er blitt mer fornøyde og logistikkmarkedet er i vekst. Vi har fått tilbake kunder, og vunnet nye. Samtidig er dette et krevende marked med høy konkurranse og lave marginer. Postsegmentet faller kraftig som følge av digitaliseringen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge til Nettavisen.

Det investeres i 18 nye felles terminaler for pakker og gods for å satse på pakker. Det ble i januar åpnet en ny terminal i Vestfold, og det skal åpnes enda en ny terminal i Stavanger.

– Norge er et digitalt land. Det er ikke slik at vi ikke vil sende brev. Men nordmenn sender ikke brev. I 2019 vil hver hustand få i snitt 3 brev i uken. I 2022 vil det være kun 2 brev i uken, sier Wille.

Posten må hver dag kjøre over 5 ganger rundt jorden for å levere alle brevene. Dette mener konsernsjefen ikke er miljø- og økonomisk bærekraftig.

Aldri før

Konsernsjefen er tydelig på at det må omstilles betydelig, og det har aldri før vært viktigere å omstille selskapet for den nye tiden.

- Aldri før har det vært viktigere for Posten å omstille postvirksomheten. Postsegmentet preges av dramatisk fall i brevvolumene og resultatnedgang. Fallet tiltar måned for måned. Vi må fortsette å omstille oss og videreutvikle tjenestetilbudet.

Posten etterlyser politiske tiltak fra myndighetene, og forventer at det skal bli lagt frem ny postlov i løpet av starten av 2019.

Overgang til færre faste postdager krever politisk beslutning. Vi forventer at forslag til endringer i postloven legges frem for Stortinget i starten av 2019, sier konsernsjef Tone Wille.