Regjeringens ironisk navngitte «nærpolitireform» har vært en varslet katastrofe. Opposisjonen har lenge sagt fra at sentraliseringen av funksjoner kom til ramme distriktene, og politiet selv har vært skeptisk. Politiets Fellesforbund har advart, og diverse forskere har tvilt på at reformen kunne fungere etter hensikten. I SV har vi vært motstander av ideen fra første stund, og nå kommer tallene som viser at vi hadde rett.

SSB har for første gang på fem år kommet med tall over årsverk i politi- og lensmannsetaten på kommunenivå, og tallene er intet mindre enn sjokkerende. Omtrent halvparten av landets kommuner har fått færre årsverk, og hele 180 kommuner har nå ingen politiårsverk i det hele tatt. En gang var ordensmakten representert i hele landet, men nå har altså nesten halvparten av kommunen ingen politi på jobb i det hele tatt.

I de store byene har antallet årsverk økt kraftig. Hele økningen i antall politifolk som regjeringen skryter av, har gått til de største byene. I tillegg har tre hundre årsverk som er fjernet fra distriktene også havnet i storbyene. Parallelt med at politiet har blitt konsentrert i de store byene har responstida for alvorlig kriminalitet gått opp. Reformen som skulle gjøre oss tryggere har gjort det motsatte.

I Nordland har nitten kommuner mistet politiårsverk, og aller verst har det gått ut over Alstahaug, som har tapt hele ti årsverk. Ressursene har blitt konsentrert på noen få av byene, men når nærmere halvparten av fylkets kommuner har tapt på reformen, kan man knapt si at økningen i enkeltkommuner har vært verdt det.

Landets regjering er så forblindet at den kun har to svar, uansett hva spørsmålene er. Handler det om økonomi og næringsliv, er svaret skattelettelser til de som har mest. Handler det derimot om hvordan man skal organisere samfunnet er svaret alltid større enheter og sentralisering. Skattelettelsene har ikke gitt en eneste arbeidsplass, og er finansiert av kutt i velferdsytelser. Omorganiseringen av samfunnet har gitt en sentralisering uten historisk sidestykke, men utover det har regjeringen ikke oppnådd annet enn å svekke sentrale funksjoner på område etter område. «Nærpolitireformen» svekker innbyggernes trygghet, raserer et system som tross alt har fungert i lang tid, og gir dårligere resultater for mer penger. Regjeringens ideologiske blindhet har blitt en trussel for landets fremtid, og vi er mange som teller ned dagene til vi kan juble over å få sparket Solberg og Jensen ut av regjeringskvartalet.