Politikontakt Rebekka: – Ønsker at vi slipper å gripe inn for å bryte opp fester