Politikerne i strid om eiendomsskatten: – En usosial skatt som ikke tar hensyn til verken huslån eller husstandens inntekt

Skattepromillen settes ned fra 7 til 3.