Seks mot en i formannskapet: Kurt Atle Hansen (SV) vil ikke ha oppdrett ved Grænholmen

19 sjøarealer omkring Vestvågøy regnes som egnede for oppdrett i forslaget som sendes på høring.