1 av 7 stemte for å gi grunneieren erstatning: – Passelig arrogant å ikke etterkomme kravet

Grunneieren i Gjerstadbrekka må finne seg i at busskuret plasseres nær tomtegrensa.