Kloakken løper urenset ut i Buksnesfjorden: – Ingenting i budsjettet som viser at det blir gjort noe

Administrasjonen får beskjed om fortgang i saken.