Valg 2019: Dette mener Moskenes-politikerne de kan bli enige om

Hva bør kommunestyret stå sammen om i neste periode?