I dag skjer det: Moskenes velger ordfører, varaordfører og formannskap

Utover ettermiddagen torsdag 17. oktober er det konstituerende kommunestyre i Moskenes.