- Etter valget 2019 og budsjett 2020 i Vestvågøy

Pål Krüger.

Pål Krüger.

Av
DEL

MeningerPosisjonen har ikke lagt frem noen politisk plattform, slik det er vanlig å gjøre, og det er vel kanskje ikke så overraskende, sett i lys av hvordan posisjonen ble etablert.

Posisjonen Ap/Sp har stemt igjennom rådmannens budsjettforslag med endring på ca 0,2‰. I posisjonens budsjett skal 20 årsverk, mellom (40 og 60 stillinger) reduseres i 2020, og ytterligere 20 i 20021. Rådmannens/posisjonens fokus er reduksjon innen omsorg og skole, som er kommunens absolutte kjerneområder. Det foreligger ingen analyse av hverken kompetanseplan, eller en helhetlig gjennomgang av kommunens drift i relasjon til kostnad -og inntektssiden.

Rådmannen kan så langt føle seg trygg ved at posisjonen, med sine to heltidspolitikere, er en nødvendig garantist for rådmannen plan.

Risikoen for rådmannen er hvis eller når han ikke leverer i tråd med forventningene, som etter vårt syn er nærmest garantert at han ikke klarer. Posisjonen vil da på etter eller annet tidspunkt kunne vende seg mot rådmannen. De vil neppe være like lojale ved en ny økonomisk nedtur, da må skyld fordeles, og rådmannen kan sitte svært utsatt.

Det er ikke Frp som er rådmannens fremste utfordrer, slik det tilsynelatende kan se ut. Vi prøver hele tiden å komme med konstruktive forslag som vil bedre tjenestetilbudet innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, ved å prioritere tiltak som i minst mulig grad berører tjenestetilbud innen kjerne sektorene omsorg, oppvekst/skole og familie og velferd.

Rådmannen/posisjonen setter på vent prosjektet «heltidskommune» og økt grunnbemanning i institusjonene, som etter all erfaring, over tid vil reduseres bruk av vikarer og stabilisere driften. Begge disse temaene var hyppig fremme under valgkampen. Alle mente da at dette var nødvendige tiltak, men nå er liksom valget over.

Innen skole er budsjettet satt opp med en reduksjon i rammen på hele kr 6 mill, som åpenbart vil påvirke negativt driften ved våre skoler. Det bør være et tankekors for utdanningsforbudets uforbeholdne støtte til AP.

Rådmannen/posisjonen ønsker å bruke kr 1,5 mill på konsulentbistand for å gjennomgå skolestrukturen i Vestvågøy. Ett prosjekt rådmannen stab burde klare uten konsulent hjelp, side de allikevel skal legge alle premissene. Vi drister oss allerede nå å anslå konklusjonen fra konsulenten, med påholden penn fra rådmannen:

· Det bygges ny barneskole på Leknes

· Hele ungdomsskoletrinnet i Vestvågøy flyttes til Leknes

· Bassengstrukturen legges ned og ett basseng etableres på Leknes

Det er ikke noe problem allerede nå å regne seg frem til at dette vil bli en økonomisk billigere struktur enn dagens, men den har så mange andre negative konsekvenser som gjør det uaktuelt.

En slik mulig sentralisering vil vi stå i front å kjempe i mot.

Erfaring fra siste strukturering av skolene i 2015/16 med tiltenkt besparelse på kr 6 mill/år, ente det med to privatskoler. Kommunen ga bort to skoler til en verdi på kr 20 mill hver. Besparelse ente i stedet med en kostnad på kr 4-5 mill/år. En differanse på kr 10 mill/år. Det er ingen grunn til å tro at ikke privatskolene på Eltoft og Opdøl levere gode skolefaglige resultater for sine elever, men for den samlede kommunale skolen ble denne «struktureringen» en nærmest økonomisk katastrofe. Dette må ikke gjenta seg. Prisen betaler vi nå.

Våre forslag på tiltak har ikke oppnådd velvilje fra ordfører/posisjonen:

· Statlig finansiering av omsorg- økt ramme med 10-20 mill/år

· Lekneshagen legges ut på anbud for privat drift på vegne av kommunen. Vil trolig gi nyttig korrektiv til dagens drift.

· Redusere kraftig på bruk av ressurser til alle plan-programmene- legge fokus på operativ drift og saksbehandling- med potensial til reduserte kostnader og økt inntekt på 10 -15 mill/år. Det er en stor frustrasjon for alle som har søknader inne, når køen av ubehandlede søknader bare bygger seg opp, omvendt proporsjonalt med antall ansatte i avdelingene.

Viser forøvrig til vårt budsjettforslag 2020.

Vår vurdering er at rådmannen ikke vil klare å oppnå en reduksjon av 20 årsverk i 2020, og tilsvarende i 2021. Strategien han legger til grunn vil neppe føre frem. Siden kombinasjon av generell under-budsjettering i tillegg til reduksjon av stillinger i det omfang det her snakkes om, vil få dramatiske følger for tjenestetilbudet, spesielt innen kjernesektorene.

Rådmannen kan mene at en slik påstand fra politikere bare gjøre det vanskelig å gjennomføre tiltak. Vår vurdering er at om en nærmest umulig strategi, blir litt mer eller mindre umulig, spiller det mindre rolle - all den stund tiltakene ikke vil virke, eller ikke er gjennomførbar. Prosessen starter i feil ende, og tiltakene fokuseres på feil sted.

God jul fra Frp Vestvågøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags