Flakstad Senterparti jobber for en ny fullverdig skole på Ramberg     

Saken om Ramberg skole skal avgjøres i kommende kommunestyremøte 9. April. Saken skal først behandles i Formannskapet 2. April, hvor innstillingen fra Rådmannen er ny skole, nytt rådhus, ny hall – men uten basseng. Dette anbefaler Rådmannen at man løser med å sende elevene til nabokommuner, eller å ta havet i bruk.

DEL

MeningerVi i Flakstad Senterparti vil jobbe for å vedta en ny fullverdig skole, inkludert svømmeundervisning, men uten Rådhus. Basseng er et av kjærkomment tilbud til elevene og innbyggerne i Flakstad kommune. Nettopp slike tilbud er viktige for å legge til rette for trivsel, bolyst og attraktivitet for nye innbyggere. Et sentralt aspekt med den nye kommuneplanens samfunnsdel fremhever bolyst og tiltrekningskraft for kommunen, Vi kan ikke sitte stille og se på at forslag på forslag om utradering av trivselstilbud i kommunen forsvinner sier Trond Kroken, Flakstad Senterparti.

Nytt rådhus er etter vårt syn en «drømmeinvestering», men tatt i betraktning behovet for vedlikehold på andre kommunale bygg, eksempelvis Solhøgda, er dette en luksus vi ikke kan ta oss råd til. Hjemmetjenestens behov for nye lokaler, kan løses med en samlokalisering i dagens Rådhus. Vi må selvsagt også løse Legekontorets behov for skjerming på en fornuftig måte, sier Stein Iversen, nestleder Flakstad Senterparti.

Til det bebudede formannskapsmøte er det likevel lagt fram en investeringramme på godt over 100 millioner, med nytt rådhus inkludert. Det er en kraftig økning i driftsbudsjettet årlig på flere millioner, som er nødt til å gjøres gjennom innsparingstiltak på driften. I saksutredningen fremkommer det ikke hvor det skal kuttes, og hvilke stillinger som fjernes, Det er faktist ikke nevnt med et eneste ord, hvordan man skal finansiere dette. Jfr kommuneloven er dette ikke en forsvarlig saksutredning. Hvordan i all verden skal man kunne fatte en forsvarlig beslutning på et slikt grunnlag?

Flakstad Senterparti fastholder sitt standpunkt om en Fullverdig skole, uten rådhus, og vil jobbe aktivt for dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags