Eldre gir tilbake til samfunnet

Remi Solberg.

Remi Solberg. Foto:

Av

I stedet for å snakke om eldrebølgen som kun en utfordring, kan vi litt oftere se på all den aktiviteten og frivillige innsatsen som eldre innbyggere gir tilbake til samfunnet.

DEL

Meninger

Som det flotte tilbudet for eldre på Stamsund dag og velferdssenter og Vestvågøy Frivilligsentral har med aktiviteter og tilbud hver eneste dag i uka. Som at frivillige pensjonister alle ukedager kjører ut mat for de som bestiller dette fra samdriftskjøkkenet. Som at pensjonister bidrar som leksehjelp på Meieriet bibliotek, til innsatsen de legger igjen i lag og foreninger i hele Vestvågøy. Som at stadig flere arbeidstakere kombinere pensjon og jobb og dermed bidrar lengre i arbeidslivet.

Naturligvis koster en god eldreomsorg penger. Akkurat slik gode barnehager og skoler koster penger. Gjennom livet benytter vi oss alle av velferdstilbud som koster. Og naturligvis skal alle som kan bidra gjennom å jobbe og dermed betale skatt som betaler for vår felles velferd. Det er den norske sosialdemokratiske modellen som gir oss alle gode velferdstjenester. Jeg mener det er den beste samfunnsmodellen som er utviklet.

Jeg synes vi skal være litt rausere med hverandre når vi snakker om utfordringene vi står overfor. Vi må se mer på hvordan de ulike generasjonene kan samarbeide for å skape sterke fellesskap og gode lokalmiljøer. Ja, eldreomsorgen kommer til å koste noe mer penger i fremtiden. Men samtidig holder flere av oss seg friskere lenger, og veldig mange bidrar gjennom frivillig arbeid til å styrke tilbudet til alle innbyggerne våre.

Dersom vi også i fremtiden velger å prioritere fellesskapsløsninger, fremfor at hver enkelt av oss i større grad skal klare seg alene, tror jeg også vi som samfunn står godt rustet til utfordringene vi møter. Dermed vil vi klare både å utvikle gode barnehager og skoler for en trygg oppvekst, samtidig som vi sikrer en trygg eldreomsorg. Det er en slik generasjonskontrakt jeg vil jobbe for, fordi den er best for oss alle både når vi er unge og når vi blir eldre.

Artikkeltags