(Siste)

– Marin forsøpling er et enormt globalt miljøproblem, og engangsartikler av plast er en betydelig del av dette problemet. Både i Norge og i Europa finner vi engangsbestikk, sigarettfiltre, matemballasje, ballonger, bomullspinner og andre engangsartikler langs strendene, sier Ola Elvestuen.

Rask reduksjon

– Mye av dette er helt unødvendig plastbruk, og må fases ut. Klima- og miljødepartementet har derfor bedt Miljødirektoratet om å utrede hvilke virkemidler som kan utløse en rask reduksjon i bruk av ulike engangsartikler. Dette vil supplere den dialogen jeg allerede har med næringslivet, fortsetter Elvestuen.

Statsråden inviterte i juni deler av plastbransjen til Oslo for å diskutere hvordan produsenter, importører og forhandlere kan samarbeide for å redusere unødvendig bruk av engangsartikler.

I forkant av EU I mai la EU-kommisjonen fram et forslag til direktiv for å redusere miljøkonsekvenser av enkelte plastprodukter. Forslaget skal nå behandles i Rådet og EU-parlamentet.

Helt i front

Elvestuen ønsker å ligge i forkant av EU-regelverket.

– Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være helt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling. EU-kommisjonen har foreslått en rekke tiltak mot engangsplast, som også er relevante for Norge, sier klimaministeren.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, mener det ikke er nok med en utredning, og ber regjeringen sette en klar grense for når Norge skal ha faset ut unødvendig engangsplast.

– Flere og flere land innfører nå forbud mot bruk av engangsplast som q-tips og sugerør av plast. Vi mener vi bør fase ut en del unødig engangsplast senest innen 2022.

Saken fortsetter under bildet.

Forbud i staten

Han foreslår også et forbud i statlige virksomheter.

– Regjeringen bør kaste ut unødvendig engangsplast i alle statlige virksomheter. Det kan gjøres raskt og vil være med å drive fram alternativer til den forsøplende engangsplasten, sier Haltbrekken. (ANB-NTB)